Цени

За всички услуги, които прегдлагаме, а именно УЕБ ДИЗАЙН УСЛУГИ, СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ & ПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ се изготвят индивидуални оферти. Цената се формира в зависимост от желаната услуга, сложността на проекта, както и от *материалите, които ще се използват изработването му.

*отнася се за улугата печат