ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

Управление и администриране на Facebook– страница

Популяризиране на търговсксия бранд в социалната мрежа чрез:

– Създаване на страница или използванен на съществуваща;

– Набиране и увеличаване на броя на последователите  и харесванията на страницата;

– Ежедневно публикуване на PR- постове с цел привличане и ангажиране на съзнанието на потребителите;

– Афиширане на събития;

– Изработка и публикуване на рекламни банери с цел информиране за новости или промоции в бизнеса Ви;

– Управление на кампании чрез Facebook- реклама с цел достигане на съдържанието до по-широк кръг от потребители;

– Възможност за организиране на месечни игри и анкети

Когато говорим за онлайн маркетинг нека не подценяваме силата на социалните мрежи и в частност на най- голямата социална мрежа в света, а именно Facebook, която продължава да се разраства с всяка изминала година. Дневните активни потребители за първото тримесичие на 2018 година са били 1,45 милиарда, което е с 13% повече в сравнение с предходната година (източник: Facebook Reports First Quarter 2018 Results), а месечните активни потребители са били 2,20 млрд, което е с 13% повече в сравнение с предходната година (източник: Facebook Reports First Quarter 2018 Results)Милиони малки бизнеси използват платформата, за да бъдат достъпни за своите потребители, да промотират своите продукти или услуги,  да афишират събития, свързани с тяхната дейност и т.н.

Сами виждате каква би могла да бъде силата на този онлайн маркетинг инструмент.